Tankar

Ensamhet, rädsla, utanförskap och en ständig känsla av att inte duga till någonting...

God natt